PharmaNews.pl - Portal informacyjny branży farmaceutycznej

21.08.2016r. - Nowy wykaz leków refundowanych

Rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wojciech Łuszczyna potwierdził wczoraj informacje G, że produkcja 1462 leków sprzedawanych w polskich aptekach, w tym 998 obecnie refundowanych, może zostać wstrzymana. Ich producenci nie złożyli wymaganej dokumentacji badań. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzi od listopada 2002 r. procedurę, której celem jest dostosowanie polskiego rynku farmaceutycznego do wymogów UE. (GP)